BIGGG!Contact

BIGGG! is een initiatief van stichting CTV Zuid-Holland en stichting NL Cultuur en wordt uitgevoerd door Productiehuis ProKwadraat, Pasadena productions.

Neem voor meer informatie contact op met:

Over algemene, publicitaire zaken en sponsoring: Frank van Leeuwen (stichting CTV Zuid-Holland). 071-5233485 en frank@ctvzuidholland.nl.

Over programmering Smallbands: Willem Kiewiet de Jonge (Pasadena Productions) 071-3010401 en willem@pasadena.nl.